Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 70% din suprafața totală.
Creșterea animalelor se realizează în sistem gospodăresc individual.

Intrucăt zona este foarte săracă, comuna are nevoie de investiții economice pentru a putea utiliza forța de muncă existentă în zonă fapt pentru care administrația locală oferă o serie de facilități cum ar fi condiții și spații pentru investitori dornici să realizeze locuri de muncă și totodată oferă și sprijinul necesar.

În localitatea Colonești, Primăria poate pune la dispoziția unor eventuali investitori: teren, 3 grajduri ale C.A.P ce pot fi transformate într-un obiectiv economic cu investiții minime.

În ultimii ani, în comuna Colonești au fost realizate mai multe proiecte de importanță economică cum ar fi:

-EXTINDERE  REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA  COLONEȘTI,COMUNA COLONEȘTI,  JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada 2014-2020, din bugetul local;

 -EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA ZĂPODIA, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada 2014-2020, din bugetul local;

-EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA CĂLINI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada (2014-2020), din bugetul local;

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA COLONEȘTI, proiect în implementare, termen finalizare 30 iunie 2022.

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA COLONEȘTI, proiect în implementare, termen finalizare 30 iunie 2022.

MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTICOMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat.

ISTORIC  TÂRG  SĂPTĂMÂNAL COLONEȘTI

Înființat la 06.10.1839 , prin hrisov domnesc al domnitorului Moldovei Mihail Sturdza (1834-1849), la cererea medelnicerului Vasile Vidrașcu- boier local și ctitor al bisericii Sf. Dumitru, târgul din ,,moșia Colonești,, funcționa o zi pe săptămână, lunea , cu un număr de 5 negustori, fiind cel mai mic târg la acea vreme din zona Moldovei.

În  perioada comunistă târgul a fost desființat urmând a fi redeschis prin acordul Consiliului Local Colonești și sprijinul primarului Bojescu Vasile, în colaborare cu un grup local de cetățeni, în februarie 1992.

În momentul de față târgul funcționează pe un teren ce în trecut a aparținut familiei boierului local Apostoleanu, după care , începând cu anul 1956 s-a aflat G.A.C. Colonești ( Gospodăria Agricolă Colectivă) ,, DRUMUL BELȘUGULUI” , care din anul 1965 s-a transformat în C.A.P. Colonești (Cooperativa Agricolă de Producție) ce a funcționat până în anul 1991.

În anul 2011, cu sprijinul Fundaței româno-franceze Amitie Roumaine și intervenția primarului Mîrzac Iancu-Valentin, s-au făcut primele amenajări, pentru ca în anul 2020 să fie câștigată  o finanțare AFIR ( plus finanțare de la bugetul local) prin intermediul GAL Colinele Tutovei pentru proiectul ,, Modernizare târg tradițional zonal Colonești”, prin care se modernizează dotarea acestuia, precum și o finanțare MDRAP pentru modernizarea căilor de acces prin asfaltare.

În octombrie 2021 a avut loc inaugurarea târgului Colonești care funcționează în prezent oferind condiții optime atât comercianților cât localnicilor.