Nr. Data Conținut Fișier Anexă
92 15/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Înființarea unui sistem individual adecvat (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în localitățile Colonești, Zăpodia și Călini din comuna Colonești, Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Înființarea unui sistem individual adecvat (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în localitățile Colonești, Zăpodia și Călini din comuna Colonești,

Descarcă

91 15/12/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în U.A.T. Colonesti, comuna Colonesti, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în U.A.T. Colonesti, comuna Colonesti, județul Bacău

Descarcă

90 15/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea componentei voluntarilor membrilor SVSU Colonesti, judetul Bacau a contractului de voluntariat , si a cuantumului orar al compensatiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea componentei voluntarilor membrilor SVSU Colonesti, judetul Bacau a contractului de voluntariat , si a cuantumului orar al compensatiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii

Descarcă

89 15/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2023

Descarcă

88 15/12/2023 [Caracter normativ] privind scutirea de la plata taxei speciale de salubritate a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind scutirea de la plata taxei speciale de salubritate a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău

Descarcă

87 15/12/2023 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023

Descarcă

86 15/12/2023 [Caracter normativ] acordarea avizului de principiu favorabil pentru Plan Urbanistic Zonal Construire și dotare cămin cultural în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău Beneficiar: COMUNA COLONEȘTI Descarcă

[Caracter normativ] acordarea avizului de principiu favorabil pentru Plan Urbanistic Zonal Construire și dotare cămin cultural în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău Beneficiar: COMUNA COLONEȘTI

Descarcă

85 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului în vederea realizării investiției ,,Dotarea cu mobilier, marteriale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din comuna Colonești, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului în vederea realizării investiției ,,Dotarea cu mobilier, marteriale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din comuna Colonești, județul Bacău”

Descarcă

84 07/12/2023 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023

Descarcă

83 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, Lista de investiții și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 în comuna Colonești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, Lista de investiții și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 în comuna Colonești, județul Bacău

Descarcă

82 07/12/2023 [Caracter normativ] pentru aprobarea Regulamentului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau și a Planului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti, judetul Bacau pentru perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] pentru aprobarea Regulamentului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau și a Planului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti, judetul Bacau pentru perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024

Descarcă

81 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2024 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2024 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă