Hotărâre

Nr: 18 din: 19-Aprilie-2021
de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 19-Aprilie-2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 19-Aprilie-2021
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 15 din: 19-Aprilie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna martie 2021


VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 14 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între UAT Comuna Colonești și Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacau și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 26-Februarie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 26-Februarie-2021
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 26-Februarie-2021
privind nominalizarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 69
Rezultate 682
1 2 3 69
Go to Top