Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 14 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între UAT Comuna Colonești și Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bacau și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 25-Martie-2021
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 26-Februarie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 26-Februarie-2021
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 26-Februarie-2021
privind nominalizarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 26-Februarie-2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de distribuție gaze natural în comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 26-Ianuarie-2021
privind elaborarea ,,Monografiei Comunei Colonești, județul Bacău,, și aprobarea componenței ,,Grupului de inițiativă pentru realizarea Monografiei comunei Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 18-Ianuarie-2021
de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 18-Ianuarie-2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 68
Rezultate 678
1 2 3 68
Go to Top