Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 99 din: 29-Decembrie-2020
de asigurare a finanțării de la bugetul local cu sumele din bugetul local aferente costurilor pentru verificare a PTH plus sumele documentațiilor pentru obiectivul de investiții ,,REAUTORIZAREA PROIECT AFLAT ÎN EXECUȚIE PENTRU CLĂDIREA CU DESTINAȚIA DISPENSAR SI FARMACIE - LOCALITATEA COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 98 din: 29-Decembrie-2020
privind reducerea cu 50% de la plata taxei speciale de salubritate pentru anul 2021
a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu” Colonești județul Bacău și scutirea de la plata taxei speciale de salubritate a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 97 din: 29-Decembrie-2020
privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 96 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții,,Amenajare grup sanitar la Școala Primară, sat Satu Nou,comuna Colonești, judetul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 95 din: 17-Decembrie-2020
privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
In comuna Colonesti , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 94 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție public pe anul 2021, comuna Colonești
Județul Bacău și Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021,
comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 93 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Statutului comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 91 din: 17-Decembrie-2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 90 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 89 din: 17-Decembrie-2020
privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de persoanele sancţionate contravenţional şi condamnate in vederea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 67
Rezultate 664
1 2 3 67
Go to Top