• CONSTRUIRE ȘI DOTARE DISPENSAR ȘI FARMACIE – LOCALITATEA COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,, – FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL), ETAPA A II A, MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • MODERNIZARE TARG TRADITIONAL ZONAL COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,, – FINANȚAT PRIN MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE, OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE BACĂU
  • MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,, – FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL), ETAPA I , MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,, – FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL), ETAPA A II A. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,,- FINANȚAT CU FONDURI DIN BUGETUL LOCAL
  • REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,, – FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL)