Primaria Colonesti organizeaza concurs / examen privind ocupare a unor posturi de experți (cadre didactice) atelier de lucru/centru integrat în cadrul proiectului ,,O șansă pentru fiecare, o șansa pentru toți”, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa priorotară AP 6 ,,Educație și competențe”, Prioritatea de investiție (PI) 10i  ,,Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățămăntul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de de învățămănt formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educațiae și formare, apel de proiect nr. 4 ,, Școala pentru toți” (107034 ,,Oșansă pentru fiecare o șansa pentru toți” 

Vezi document atașat