LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

COMUNA COLONESTI , JUDETUL BACAU

OBIECTUL LICITATIEI : ,,INCHIRIEREA PASUNII COMUNALE”’

SUPRAFATA : 156 ha

Locatia : Licitatia va avea loc in ziua de 27 .04.2020 ;

Pentru relatii ,  caiet de sarcini si inscrieri la numarul de telefon : 0234/287600.