Nr. 18 din 15.03.2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.

Nr. 18 din 15.03.2023 Sedinta ordinara 15.03.2022 HCL 18 aprobare act aditional nr.3 la contr. nr.1078-1087-16.04.2018 SC Ecosud SAprivind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare  – operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.