Nr. 2 din 12.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți