PROCES VERBAL  14.11.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Colonești, județul Bacău.