PROCES VERBAL  16.08.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Colonești, județul Bacău.