PROCES VERBAL 19.12.2022 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Colonești, județul Bacău.