Sănătate

În comuna Colonești serviciile medicale sunt asigurate prin:

-CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE

-CENTRU COMUNITAR INTEGRAT-proiect pilot implementat de Primăria Colonești în colaborare cu Consiliul Județean Bacău, DGASPC Bacău, DSP Bacău cu sprijinul UNICEF România.

CENTRU COMUNITAR INTEGRAT

În anul 2009 Primăria Colonești și Consiliul local Colonești au luat hotărârea de a realiza o clădire destinată medicului de familie care își desfășura activitatea într-un spațiu impropriu, dar, din lipsa fondurilor, este amânătă realizarea acestuia;

În anul 2014 cu ajutorul fundației Betania este realizat un spațiu pentru activități medicale;

În anul 2018, Primăria Colonești a semnat contractul de construire a unei clădiri cu mai multe cabinete, ,,Construire și dotare dispensar și farmacie, localitatea Colonești, județul Bacău  cu Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( MLPDA), prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Construcția clădirii s-a realizat pe două nivele, având o suprafață de 363 mp, este branșată la utilități, oferă condiții foate bune pentru servicii medicale cât și sociale,   iar dotarea cu mobilier, aparatură și instrumentar s-a făcut atât cu sprijinul MLPDA  cât și cu sprijinul UNICEF România.

În anul 2021 se semnează contractul de colaborare între Primăria Colonești și UNICEF România, iar clădirea gândită a fi dispensar uman devine spațiul unde ia ființă Centrul Comunitar Integrat Colonești, locul unde, în prezent, copiii cu dizabilităţi, cu CES, romi și vulnerabili, precum şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora primesc la nivel local servicii medicale de specialitate gratuite, eliminându-se astfel costurile de deplasare la unitățile medicale din municipiul Bacău precum și  servicii socio-educaționale prin care beneficiarii proiectului își îmbunătățesc calitatea vieții .

Centru Comunitar Integrat Colonești a luat naștere în urma semnării acordului de parteneriat pentru implentarea proiectului „Asigurarea Incliziunii Sociale  – ruperea Cercului Vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”,  încheiat între UNICEF România și UAT Colonești, având ca obiectiv general  asigurarea incluziunii sociale a copiilor și a adolescenților, cu precădere a celor mai vulnerabili prin sistemele de protecție socială, sănătate, educație și norme sociale, de calitate, echitabile , atât pentru beneficiarii din Colonești cît și pentru cei din localitățile învecinate. Astfel prin acest proiect, Unitățile Administrativ Teritoriale Colonești, Dealu Morii, Motoșeni, Răchitoasa și Vultureni au devinit parteneri și colaboratori pentru a duce la bun sfârșit obiectivul principal al proiectului.

Centrul Cmunitar Colonești oferă servicii de :

-Asistentă medicală comunitară;

-Medicină de familie,  cabinet modern situat la parterul clădirii CCI, cu spațiu destinat pentru sala de aşteptare, cabinet consultații şi sală tratamente;

-Telemedicină;

-Medicină de specialitate în domeniile: Kinetoterapie, psihologie-logopedie, pediatrie, cardiologie, ginecologie, geriatrie, medicină internă, ORL, ortopedie și psihiatrie.

-Consiliere si sprijin în îngrijirea la domiciliu și paleație;

-Planificare familială;

-Medicină dentară;

-Asistentă socială și educatională în funcție de nevoile identificate ale  beneficiarilor centrului pe aceste componente.

La Centrul Comunitar Integrat Colonești serviciile medicale de specialitate sunt oferite de medici specialiști din cadrul Clinicii Sfânta Maria Bacău.